Ondersteunde communicatie: actuele tendensen 05.03.2018


New ticket


Groepen zijn beperkt in aantal. Wij trachten zoveel mogelijk rekening te houden met je opgegeven voorkeur.

Bij een glaasje kan je ervaringen delen met collega's. Registeren hiervoor is zonder meerkost. Dit zit in je ticketprijs inbegrepen. Om verspilling tegen te gaan vragen we deelnemers om vooraf te registreren.

Remove ticket
Add another ticket

Information about the ticket booker