Conferentie: Kinderrechten als hefboom voor meer participatie en gelijke kansen? - 27.11.2017


Nieuw ticket


HoGent lectoren en HoGent studenten kunnen enkele deelnemen aan de plenaire sessie in de voormiddag (niet aan de lunch en de workshops in de namiddag)

Groepen zijn beperkt in aantal. We trachten zoveel mogelijk rekening te houden met je opgegeven voorkeur

Gelieve een andere keuze te maken dan de voorgaande

Ticket verwijderen
Ticket toevoegen

Over de persoon die de boeking maakt