Blijven%20doen%20jpegZelf luistertoetsen ontwikkelen - 21.02.2018


Het evalueren van luistervaardigheid is geen gemakkelijke opgave. Hoe ontwerp je een luistertoets die gericht is op de eindtermen? Waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen? We bekijken een paar voorbeelden en gaan daarna aan de slag om zelf materiaal te ontwikkelen.

Deze studiedag is een initiatief van de HoGent-vakgroep Pedagogiek en Didactiek.

EXPERTS

Kristel Detollenaere is lector Nederlands in de opleiding Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs en werkte als toetsontwikkelaar bij het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen aan de KU Leuven. 
Kristel.Detollenaere@hogent.be

DOELGROEP

Leerkrachten 2de en 3de graad lager onderwijs

TICKETS

1. Standaardicket: 50€
2. Reductieticket alumni en stagementoren HoGent: 40€

Opgelet! Groepsgrootte is gelimiteerd tot 16 deelnemers.

HOE INSCHRIJVEN?

1) Klik op de blauwe knop ‘ticket boeken’ rechts op deze pagina.
2) Selecteer het gewenste ticket.
3) Vul de gevraagde gegevens in.
-Wens je nog een extra ticket te boeken, klik dan op de groene knop 'ticket toevoegen'.
-Wens je geen tweede ticket, klik dan op de blauwe knop 'volgende stap'.
Controleer of de gegevens correct ingevoerd zijn en maak je inschrijving definitief door te klikken op de blauwe knop 'bevestig deze boeking'.
4) Je inschrijving wordt onmiddellijk per e-mail bevestigd naar het opgegeven e-mailadres. (Bij uitblijven van bevestiging: controleer of de bevestiging eventueel niet in je SPAM-folder terechtgekomen is.)


OOK INTERESSANT:

Werken met een persoonlijk ontwikkelingsplan-18.05.2018

https://www.hogent.be/externe-partners/op-zoek-naar-expertise/


ANNULERING

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Bij het uitblijven van een storting na betalingsherinnering zal de HoGent genoodzaakt zijn een bindende factuur op te zenden.
Wanneer je zelf annuleert, wordt het inschrijvingsgeld voor deze dag niet terugbetaald, noch worden er creditnota’s opgemaakt. Iemand mag wel in jouw plaats de workshop bijwonen, indien je dit vooraf doorgeeft aan fmw.studiedagen@hogent.be
Bij het niet bereiken van een minimum aantal inschrijvingen, zal HoGent zich genoodzaakt zien deze workshop te annuleren. Je zal daarvan per e-mail tijdig op de hoogte gebracht worden. Alleen in dit geval zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort worden.

BEELDVORMING

Inschrijven op deze pagina betekent ook dat je je ermee akkoord verklaart dat je gefotografeerd en/of gefilmd kan worden tijdens deze publieke studiedag. Mocht je hier niet mee akkoord gaan, contacteer ons op fmw.studiedagen@hogent.be


Standaardticket (€50.00)
Reductieticket Alumni en stagementoren (€40.00)

Sales stopped

February 21, 2018 13:00 - 16:30 (GMT +01:00 Brussels)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & others)

Address


HoGent - Campus Schoonmeersen, leslokalen in Sporthal HoGent
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent

Google maps »