Blijven%20doen%20jpegStudiedag Mix!t: Altijd onderweg. Verschillende perspectieven op de betekenis van het verlangen 17.11.2017


We zijn allen toeristen die er lustig op los fotograferen. Op een klikje komt het niet aan. En wat fotograferen we? Niet de historische gebouwen of gezellige pleinen. Maar enkel onszelf met op de vage achtergrond  het gebouw, het plein.

Foto’s die we zo snel mogelijk ‘posten’ op de sociale media. Kennissen, vrienden en de onbekende ‘likers’ reizen (onbewust) met ons mee. We geven onszelf over aan de wereld. Iedereen moet weten wat we doen, waar we zijn geweest en wat we hebben gegeten. Onze persoonlijke sites treden buiten hun oevers door de veelheid aan gelukkige, grappige, relaxte foto’s en berichten.

Ogenschijnlijk leven we een ontspannen en boeiend leven. Toch zijn we voortdurend gestresseerd. We komen tijd tekort omdat we aan van alles en nog wat tijd willen of moeten spenderen. Onmiddellijkheid is troef en acties dienen direct resultaat op te leveren. Instant bevrediging is de norm geworden.

Dat economische factoren een belangrijke rol spelen, lijdt geen twijfel. Maar misschien komt de druk die we ervaren niet zozeer van externe factoren, maar van een onbevredigbaar intern verlangen dat niet eenvoudig te duiden valt.

De studiedag “Altijd onderweg. Verschillende perspectieven op de betekenis van het verlangen” wil meer inzicht bieden in dit verlangen. Welke functie vervult het verlangen? Is er een verschil met een (economische) behoefte? Wanneer verglijdt een verlangen naar een obsessie? Kunnen we spreken van een cultureel verlangen? Wat betekent het verlangen in de context van de hulpverlening? En schuilt er in de kunst ook een verlangen?

De deelnemers aan de studiedag ontvangen het boek en kunnen de tentoonstelling ‘Schitterend verlangen’ aan het eind van de studiedag bezoeken.

Volgende auteurs hebben een bijdrage aan het boek geleverd: Christian Van Kerckhove; Jean Paul van Bendegem; Peter Walleghem; Liesbet De Kock; Rogier De Langhe; Peter Mertens; Jo Van Den Berghe; Barbara Raes; Frederick De Preester; Rik Pinxten


PROGRAMMA

9:15 - 9:30u: welkomstwoord door Christian Van Kerckhove (HoGent, Mix!t)

9:30 - 10:10u: Jean Paul Van Bendegem (VUB, Wijsbegeerte)

10:10 - 10:50u: Peter Walleghem (HoGent, Psychologie)

10:50 - 11:10u: Pauze

11:10- 11:50u: Peter Mertens (PVDA, Economie)

11:50 - 12:30u: Jo Van Den Berge (KUL, Architectuur)

12:30 - 13:15u: lunch

13:15 - 14:00u: Rik Pinxten (UGent, antropologie)

14:00 - 14:30u: Vera De Boeck (curator ‘Schitterend Verlangen’) 

Aansluitende bezoek expositie ‘schitterend verlangen’


TICKETS

Standaardicket: €65HOE INSCHRIJVEN?

1) Klik op de blauwe knop ‘ticket boeken’ rechts op deze pagina.
2) Selecteer het gewenste ticket.
3) Vul de gevraagde gegevens in.
-Wens je nog een extra ticket te boeken, klik dan op de groene knop 'ticket toevoegen'.
-Wens je geen tweede ticket, klik dan op de blauwe knop 'volgende stap'.
Controleer of de gegevens correct ingevoerd zijn en maak je inschrijving definitief door te klikken op de blauwe knop 'bevestig deze boeking'.
4) Je inschrijving wordt onmiddellijk per e-mail bevestigd naar het opgegeven e-mailadres. (Bij uitblijven van bevestiging: controleer of de bevestiging eventueel niet in je SPAM-folder terechtgekomen is.)

ANNULERING

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Bij het uitblijven van een storting na betalingsherinnering zal de HoGent genoodzaakt zijn een bindende factuur op te zenden.
Wanneer je zelf annuleert, wordt het inschrijvingsgeld voor deze dag niet terugbetaald, noch worden er creditnota’s opgemaakt. Iemand mag wel in jouw plaats de workshop bijwonen, indien je dit vooraf doorgeeft aan fmw.studiedagen@hogent.be
Bij het niet bereiken van een minimum aantal inschrijvingen, zal HoGent zich genoodzaakt zien deze workshop te annuleren. Je zal daarvan per e-mail tijdig op de hoogte gebracht worden. Alleen in dit geval zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort worden.

BEELDVORMING

Inschrijven op deze pagina betekent ook dat je je ermee akkoord verklaart dat je gefotografeerd en/of gefilmd kan worden tijdens deze publieke studiedag. Mocht je hier niet mee akkoord gaan, contacteer ons op fmw.studiedagen@hogent.be


Standaardticket (€65,00)

Ticket boeken

17 november 2017, 09:15 - 16:00 (GMT +01:00 Brussels)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


MAS I Museum aan de stroom
Hanzestedenplaats 1
Antwerpen 2000

Google maps »